www.somnatomter.no

Om tomtefeltene i Sømna

 

Der ikke annet er angitt etter tomtenummeret, er det kommunen selv som står som selger av tomtene.

 

Der det er et annet navn etter tomtenavnet, inngår tomtene i kommunens opprinnelig opparbeidede tomtefelt, men av annen selger.

 

Ta gjerne kontakt med Sømna kommune, teknisk etat tlf. 75 01 50 30 for å få nærmere opplysninger om hver enkelt tomt.

 

Generelt om tomtene i alle byggefelt: I samtlige av de opparbeidede tomtene er det opparbeidet kommunal vei fram til byggetomten, og tilkobling til vann, telefon, bredbåndsnett og elektrisitet er tilgjengelig i byggefeltet.

 

Alle tomtepriser er inkl. tilknyttingsavgift for vann og kloakk, oppmålingsgebyrer og dokumentavgift. Sømna kommune tar forbehold om eventuelle prisendringer.

 

Byggefeltene Halvvegan,Kleivhågen (Vik), Buskhammeren og Vestaberglia (Berg) er kun regulert for boligformål. Sund Byggefelt er regulert for både hytte- og boligformål.

 

 

Tomtestørrelser og -priser på eksisterende boligfelt:

 

Sund: ca 3.000 kvm, priser fra kr 135.000

Halvvegan: ca 1.000 kvm, priser fra kr 60.000

Kleivhågen: ca 1.000 kvm, priser fra kr 100.000

Vestaberglia: ca 1.000 kvm, priser fra kr 85.000

Buskhammeren: ca 1.000 kvm, priser fra kr 150.000

Langåsen Sør: ca 1.200 kvm, priser fra kr 307.000

 

Alle priser er inklusiv tilknytningsavgift for vann og kloakk, oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

Sømna kommune tar forbehold om evt prisendringer.

 

 

Nye boligfelt:

 

Det er planlagt utvidelse av feltene i Buskhammeren og i Halvvegan i nærmeste fremtid.

Tomteprisen er basert på selvkost og vil være tilgjengelig når kontrakt med grunnentreprenør er gjennomført.

Sømna kommune sømnatomter ledige tomter boligtomter hyttetomter tomt bolig hus hytte flytte flytting etablering Brønnøysund Sør-Helgeland Helgelandskysten Nordland
web: bke grafisk | info helgeland