www.somnatomter.no

Adkomst...

 

Sørfra med bil/buss:

Man kommer til Sømna via fylkesveg 17, som tar av fra E6 nord for Steinkjer, og kjører via Steinkjer, Namsos og gjennom Bindal, der man tar ferge Holm Vennesund.

 

Umiddelbart nord for Vennesund ligger det første bolig- og hyttefeltet, Sund. Etter å ha passert skiltet ”Sund” er tomtefeltet å finne inn vei til høyre fra fylkesveien.

 

I kommunesenteret Vik, cirka 14 km fra Vennesund, ligger Halvvegan og Kleivhågen boligfelt.

 

Vestaberglia boligfelt er å finne cirka 23 km fra Vennesund, på tettstedet Berg. Ta til høyre i siste kryss før Statoil-stasjonen. Buskhammeren boligfelt ligger til venstre i krysset like før Statoil.

 

Det er mulig å kjøre fergefritt til Sømna, da via RV76 fra E6. - Se forøvrig veibeskrivelse nordfra. Når man tar toget sørfra, går man av på Grong stasjon og tar rutebussen Grong-Brønnøysund til Sømna.

 

Nordfra med bil/buss/fly/hurtigrute:

Regionsenteret Brønnøysund ligger rett nord for Sømna. Det går direktefly fra Oslo til Brønnøysund.

 

I tillegg er det daglige nord- og sørgående hurtigruteanløp til Brønnøysund.

 

Avstanden mellom boligfeltene på Berg (Sømna) og Brønnøysund er cirka 30 kilometer.

 

Til boligfeltene i Vik er det 36,5 km fra Brønnøysund.

 

Til Sund tomtefelt er det cirka 46 kilometer.

 

Strekningen trafikkeres daglig også av rutegående buss (Vennesund), skolebuss og rutebussen Brønnøysund-Grong.

 

Kommer man nordfra med bil, tar man av E6 ved Brenna og kjører FV 76 99 kilometer til kryss ved fylkesvei 17, Skillebotn. Sørover FV 17 fra Skillebotn til Berg i Sømna er det cirka 20 kilometer. Sund ligger cirka 40 kilometer fra Skillebotn-krysset.

Sømna kommune sømnatomter ledige tomter boligtomter hyttetomter tomt bolig hus hytte flytte flytting etablering Brønnøysund Sør-Helgeland Helgelandskysten Nordland
web: bke grafisk | info helgeland